Regulamin Konkursu Czytelniczego „My jednak czytamy”- II edycja

  • PDF

Biblioteka szkolna II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie zaprasza uczniów wszystkich klas do udziału w ogólnoszkolnym konkursie czytelniczym  - „My jednak czytamy”.

Już po raz drugi organizatorem konkursu są nauczyciele bibliotekarze II LO im. C. K. Norwida we współpracy z nauczycielami języka polskiego.

Cele konkursu:

a)    mobilizowanie uczniów do czytania i zdobywania wiedzy
b)    rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury
c)    pobudzanie wyobraźni uczniów oraz ciekawości świata
d)    popularyzacja wartościowej literatury dla dzieci i młodzieży
e)    aktywizowanie uczniów poprzez udział w konkursach
f)    kształtowanie gustów czytelniczych
g)    podniesienie poziomu czytelnictwa.

Regulamin konkursu:

1.    Konkurs organizowany jest przez bibliotekę II LO im. C. K. Norwida
2.    Czas trwania konkursu marzec– kwiecień 2012 r.
3.    Konkurs jest podzielony na dwa etapy.
4.    Finał-kwiecień 2012 r.

I Etap:

5.    Uczniowie wybierają książkę o dowolnej tematyce znajdującą się w naszej bibliotece szkolnej.
6.    Piszą recenzje danego utworu (1-2 strony formatu A4, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5).
7.    Uczniowie w swojej pracy starają się zachęcić kolegów do przeczytania danej książki.
8.    Prace będą składane do biblioteki szkolnej.
9.    Termin składania prac – do 20 IV 2012 r.

II Etap:

10.    Do drugiego etapu przechodzą autorzy  najlepszych prac.
11.    Uczniowie przygotowują ustną prezentację zachęcającą do przeczytania danej książki.
12.    Ocenie będzie podlegać wartość artystyczna tekstu, oryginalność  pomysłu, poprawność językowa oraz użyte argumenty zachęcające do sięgnięcia po  książkę.
13.    Prace będzie oceniać jury w składzie: nauczyciele bibliotekarze i nauczyciele języka polskiego.
14.    Za zajęcie I miejsca przyznana zostanie nagroda niespodzianka.
15.    Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.


Dane adresowe:

Adres szkoły:
II LO im. C.K. Norwida
ul. Okrzei 5
22-300 Krasnystaw

Kontakt:
Tel./fax: 082 576 25 28
E-mail: lo_norwid@poczta.onet.pl

WWW:
www.norwidkrasnystaw.pl