Dzień Edukacji Narodowej

  • PDF

Dnia 15 października 2012 r. w II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie  odbyła się uroczystość  z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Na uroczystość przybyli: Wicestarosta krasnostawski Henryk Czerniej, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Nowosadzki, Naczelnik Wydziału Oświaty Tadeusz Błyskosz.

Uroczystość rozpoczęła dyrektor szkoły pani Anna Cichosz. W swoim przemówieniu przypomniała,  iż  Dzień Edukacji Narodowej jest obchodzony od 14.10.1773 r. na pamiątkę powołania przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Komisji Edukacji Narodowej.  Pani dyrektor podkreśliła, iż Dzień Edukacji jest świętem szczególnym, kiedy  to raz w roku w centrum uwagi są nie uczniowie, ale nauczyciele i pracownicy szkoły. To oni tworzą odpowiedni klimat, atmosferę i relacje w szkole. Największym sukcesem społeczności II LO jest wspólne działanie w imię dobra szkoły.  Pani dyrektor podziękowała wszystkim nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi  za zaangażowanie i ogromny wkład pracy  na rzecz szkoły oraz za poświęcenie i serce, którym obdarzają swoich uczniów.

Kończąc swoje przemówienie pani dyrektor życzyła wytrwałości i satysfakcji z wykonywanego zawodu. „Czuję się zaszczycona- stwierdziła- iż mogę wykonywać zawód nauczyciela”.

Następnie głos zabrał Wicestarosta Henryk Czerniej. W swoim wystąpieniu podkreślił, że na nauczycielach spoczywa ogromna odpowiedzialność za pokierowanie umiejętnościami młodych ludzi. Codzienne zaangażowanie, cierpliwość i wyrozumiałość, stanowią cenny  wkład w osiągane przez uczniów wyniki, które przyczyniają się do dobrej lokaty krasnostawskiej oświaty w skali województwa lubelskiego. Pan Wicestarosta odwołał się do słów Ojca Świętego, błogosławionego Jana Pawła II, który określając rolę nauczycieli, pisał m. in.:

„Podjęliście się wielkiego zadania przekazywania wiedzy i wychowania powierzonych Wam dzieci i młodzieży. Stoicie przed trudnym wyzwaniem. Młodzi Was potrzebują. Oni poszukują wzorców, które byłyby dla nich punktem odniesienia”.

Pan Wicestarosta skierował życzenia i podziękowania do wszystkich pracowników szkoły, aby praca sprawiała radość i dawała satysfakcję. Swoje słowa skierował także do młodzieży, albowiem bez uczniów nie byłoby edukacji, życząc, aby nie ustawali w walce o odkrywanie prawdy o świecie, szukali piękna, nie ustępowali w zmaganiach z samym sobą w kształtowaniu własnego charakteru.

Tradycją stało się, że z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznawane są odznaczenia, medale i nagrody dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.

Odznaczenia i medale otrzymały:

  1. Anna Cichosz – Srebrny Krzyż Zasługi
  2. Beata Ortyl- Srebrny Medal za Długoletnią Służbę

Nagrody Starosty Powiatu Krasnostawskiego otrzymali:

Anna Cichosz, Anna Antyga, Marek Nowosadzki, Andrzej Ziarko, Ewa Żelazko.

Nagrody Dyrektora Szkoły otrzymali:

Bartłomiej Czajka, Monika Filewicz, Henryk Huba, Agnieszka Jarosz, Agnieszka Kontek, Ewa Łubińska, Dorota Mąka, Aneta Pitucha, Grażyna Smerdel, Joanna Szufnara, Bożena Szafran_Ogonowska, Piotr Zieliński.

Uroczystość  z okazji Dnia Edukacji Narodowej uświetniona została montażem słowno-muzycznym w wykonaniu uczniów II LO  pod kierunkiem pani Ewy Bijaty oraz Bartłomieja Czajki(choreografia), na tle  przepięknej dekoracji wykonanej przez  panią Joannę Szufnarę i  panią Monikę Filewicz.

 


Dane adresowe:

Adres szkoły:
II LO im. C.K. Norwida
ul. Okrzei 5
22-300 Krasnystaw

Kontakt:
Tel./fax: 082 576 25 28
E-mail: lo_norwid@poczta.onet.pl

WWW:
www.norwidkrasnystaw.pl