Dla nauczycieli

http://www.edukator.net.pl - Strona dla dyrektorów szkół, publikacje nauczycieli

http://www.oswiata.org.pl/ - Portal oświatowy

http://www.wpk.pl -Wirtualny Pokój Nauczycielski

http://www.scholaris.pl/ - Internetowe Centrum Zasobów Edukacyjnych, awans zawodowy nauczycieli

http://www.edujr.prv.pl/ - Internetowy magazyn publikacji, awans zawodowy nauczycieli

http://awans.szkola.net.pl/ - Awans Zawodowy Nauczyciel

iwww.ipe.civ.pl/awans.php - Awans zawodowy nauczycieli

http://www.literka.pl/ - Internetowy magazyn publikacji nauczycieli, awans zawodowy nauczyciel

iwww.mko.oeiizk.waw.pl/info/awans.html - Wzory pism związanych z awansem zawodowym

www.eduseek.pl/nauczyciel/awans/plan_rozwoju/index.php - Poradnik nt. pisania planu rozwoju zawodowego

http://www.oeiizk.edu.pl/ - Awans zawodowy w świetle karty nauczyciela

http://www.znp.edu.pl//arch/plan.html - Plan rozwoju zawodowego, propozycje rozwiązań

http://www.oswiata.org.pl//awans/index.php3 - Awans zawodowy nauczycieli

http://www.nauczyciele.end.pl/ - Najczęściej zadawane pytania w sprawie awansu zawodowego

http://www.eduforum.pl/ - Portal edukacyjny, awans zawodowy

Dla maturzystów

http://www.matura.pl

http://www.matura.org.pl

http://www.men.gov.pl

http://www.matura.oswiata.org.pl

http://www.cke.edu.pl

www.oke.krakow.pl

http://www.edukacja.sejm.gov.pl

http://www.europa.eu/indeks_pl.htm

Dla uczniów

http://www.eduseek.pl/- Serwis edukacyjny dla uczniów, nauczycieli
http://www.interklasa.pl/ - Portal edukacyjny 
http://www.profesor.pl/- Katalog i serwis edukacyjny 
http://www.szkola.net.pl/ - Portal edukacyjny
http://www.pbi.edu.pl/ - Polska Biblioteka Internetowa ( teksty literackie )
http://biblioteka.edu.pl/- Biblioteka Multimedialna
http://www.szkola.interia.pl/
http://www.liceum.pl/

Literatura

www.pbi.edu.pl- Polska Biblioteka Internetowa
http://monika.univ.gda.pl/~literat-Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej
www.literatura.zapis.net.pl/start.html- Teksty literackie
http://www.biblia.pl/Biblia.htm.- Biblia Tysiącleciahttp://www.cnl.pl/Literatura/- Literatura polska i światowahttp://homepages.ihug.co.nz/~antora/NETOGRAF/-NETOGRAF.HTM.-Netografia -jest to katalog polskich zasobów sieciowych z zakresu literatury, poezji, sztuki, a także pozycji naukowych i popularnonaukowych

Kultura i sztuka

http://www.filmpolski.pl/- Bazy danych filmu polskiego
http://www.filmweb.pl- FilmWeb 
http://www.cinema.pl/- Cinema 
http://www.klaps.poland.com/- Klaps 
http://www.film.onet.pl/
http://www.film.wp.pl/
www.republika.pl/starekino- Stare kino 
http://www.teatry.art.pl- Teatry w Internecie - zawiera przedruki wywiadów, recenzji i opisów wydarzeń z prasy fachowej, zapowiedzi premier, materiały historyczne.
http://www.stary-teatr.krakow.pl/- Stary Teatr w Krakowie 
http://www.narodowy.pol.pl/ - Teatr Narodowy w Warszawie 
http://www.teatrwielki.pl/ - Teatr Wielki Opera Narodowa w Warszawie 
www.artyzm.com/galeria.htm- Kolekcja obrazów

Encyklopedie

http://wiem.onet.pl/ -encyklopedia WIEM jest dostępna w portalu Onet. pl 
http://encyklopedia.interia.pl/-Internautica
http://encyklopedia.wp.pl/- Internetowa Encyklopedia PWN

Biblioteki

http://www.bn.org.pl/- Biblioteka Narodowa w Warszawie 
http://www.bj.uj.edu.pl/- Biblioteka Jagiellońska w Krakowie
http://www.pbi.edu.pl/- Polska Biblioteka Internetowa ( teksty literackie )
http://biblioteka.edu.pl/ - Biblioteka Multimedialna
http://www.biblioteka.edu.pl/ - Serwis biblioteczny Interkl@sy 
http://sukurs.edu.pl/ - Strona czasopisma "Biblioteka w Szkole"
http://www.biblionet.pl/ - Internetowy katalog bibliotek
http://www.mol.pl/ - MOL -program do obsługi biblioteki szkolnej
http://www.biblioteka.oeiizzk.waw.pl/- Serwis informacyjny dla nauczycieli-bibliotekarzy
http://www.ebib.oss.wroc.pl/- Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich