Film „Pewność” powstał w lipcu 2015 r. w czasie 5. edycji letniego projektu „Kręćmy film!” zrealizowanego przez Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Filmowy „Iluzjon” działający przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Krasnymstawie i Krasnostawskim Domu Kultury. Premiera miała miejsce 2 kwietnia 2016 r. w sali widowiskowej KDK, natomiast 30 marca odbył się przegląd czterech filmów zrealizowanych w ramach projektu od 2011 r.: „Jestem tu”, „Królewna”, „To, czego nie widać” i „Koniunkcja”.

Pierwsze