II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie serdecznie dziękuje Stowarzyszeniu Pod Napięciem za przekazane produkty spożywcze i przemysłowe dla uchodźców z Ukrainy.