10 października przypada Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, który został  ustanowiony w 1992 roku przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego. Jego celem jest zwrócenie uwagi na konieczn ość dbania o zdrowie psychiczne i podejmowania kroków, które pomogą w zachowaniu go w dobrej kondycji. Coroczne obchody tego dnia odbywają się pod wybranym hasłem – w 2023 roku ideą przewodnią jest „ZDROWIE PSYCHICZNE JEST POWSZECHNYM PRAWEM CZŁOWIEKA”. 
Tegoroczny temat przewodni ma za zadanie uzmysłowić, że zdrowie psychiczne powinno zajmować kluczowe miejsce wśród praw człowieka istanowić jego fundamentalne dobro.
W tym dniu nasi uczniowie odpoczęli od kartkówek, sprawdzianów i „pytania” przez nauczycieli, odbyły się również zajęcia psychoedukacyjne na temat higieny zdrowia psychicznego, prowadzone przez pedagoga specjalnego p.Małgorzatę Biłan, a cała społeczność szkolna mogła zapoznać się ze wskazówkami jak prawidłowo dbać o zdrowie psychiczne, ponieważ wszyscy powinniśmy dbać o to, by zachować je w dobrej kondycji, bez względu na wiek, pozycję społeczną i pełnioną funkcję.
Opracowanie M. Biłan